Avaleht » Vali kaitseala » Endla looduskaitseala » Uudised » Endla järve sügavuse mõõtmine

Endla järve sügavuse mõõtmine

05.11.2019 /
Tavauudis
/

Tugevat tuult ja sademeid trotsides on alates esmaspäevast, 4. novembrist Endla järve peal edasi-tagasi sõitnud kummipaat kahe mehe ja keeruliste mõõteriistadega. Paadis on Tallinna ülikooli ökoloogia keskuse teadurid Tiit Vaasma ja Egert Vandel ning teoksil on Endla järve sügavuskaardistamine.  

Töid tehakse Keskkonnaagentuuri projekti “Väikejärvede batümeetriline seire 2019” raames. Projekti eesmärgiks on seiresse valitud järvede sügavuskaartide koostamine, nende morfomeetriliste parameetrite arvutamine ja võrdlemine varasemate andmetega. Varasemalt kogutud mõõdistused, nüüdsed ja edaspidiste seirete käigus kogutavate andmed annavad hea võimaluse võrrelda järvede põhja ja veemahu muutusi. Kogutud info põhjal saab anda ka hinnangud järve elupaikade hulga, mitmekesisuse ja ulatuse ning iseärasuste kohta. Endla järvele lisaks on sel aastal juba mõõdistatud Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Uljaste järv, Viitna Pikkjärv, Ähijärve, Äntu Sinijärv ja Tõhela järved ning  ees on veel Kooru järve ja Suurlahe mõõdistamine. Tulemused võetakse kokku järgmise aasta kevadeks.

Foto: Tiit Vaasma.