Avaleht » Vali kaitseala » Endla looduskaitseala » Uudised » Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

06.11.2019 /
Tavauudis
/

Keskkonnaamet on alustanud Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja uuendamise protsessi. Uuendamisega soovitakse muuta kaitseala kaitsekorda, täpsustada kaitse eesmärke ning korrigeerida kaitseala välispiiri ja vööndeid.

Maaomanikel ja teistel huvigruppidel on võimalus algatatud kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsusse teha omapoolseid ettepanekuid. Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited uuendatava kaitse-eeskirja osas on oodatud kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole (info@keskkonnaamet.ee või Aia 2, Jõgeva) hiljemalt 03.12.2019.

Kui selleks ajaks parandusettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, arvestatakse planeeritavad piiri ja kaitsekorra muudatused sobivaks. Kui ettepanekuid esitatakse, siis pärast 03.12.2019 täiendatakse väljatöötamise kavatsust vastavalt põhjendatud ettepanekutele ning edastatakse see Keskkonnaministeeriumisse määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Väljatöötamise kavatsust tutvustav avalik koosolek toimub 19.11.2019 kell 15.00 Koeru Kultuurimaja väikeses saalis (Paide tee 3, Koeru alevik).

Paberkujul on kavatsuse materjalidega võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Endla looduskeskuses (Tooma küla, Jõgeva vald) ja Jõgeva kontoris (Aia tn 2, Jõgeva).    

Lisainfo: Maarja Annuk (maarja.annuk@keskkonnaamet.ee, 776 2424)

Keskkonnaameti kodulehel 

Lisamaterjalid: 

Väljatöötamise kavatsusega saate tutvuda SIIN (5.83 MB, PDF)

Planeeritavate piiri ja tsoneeringu muudatustega saate tutvuda SIIN (354.63 KB, JPG) ja SIIN (interaktiivne kaart, Google Maps)

 

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline!