Avaleht » Looduskaitse ABC » Infomaterjalid

Infomaterjalid

Eesti looduse kaitse aastal 2015

Toimetajad: Madli Linder ja Karmen Kaukver. Väljaandja: Keskkonnaagentuur, 2017. Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisndist 2015. aasta seisuga ja looduskaitse valdkonnas toimunud muutustest.

Õpimapp "Eesti looduskaitse"

Koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes. Väljaandja: Keskkonnaamet, 2010. Üldhariduskoolidele suunatud õpimapp Eesti looduskaitse tutvustamiseks. Kogumik ilmus Eesti looduskaitse 100. sünnipäevaks.