Kohalikule

Looduskaitsealal on tegevused reguleeritud looduskaitseseadusega ja Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjaga. 
Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2017-2026 on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. 
Luitemaa looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.
Keskkonnaameti maakondlik kontor asub Pärnus, Roheline tn 64:
tel: 447 7388; e-post: info@keskkonnaamet.ee
lahtiolekuajad: E-N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00.
Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.
Luitemaa looduskaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid:  
Ametikoht Valdkond Kontakt
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis Kadri Hänni, 5277419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee 
 
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kätlin Kurg,
 
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal Liis Sinijärv,
 
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Mihkel Tiido,
 
Keskkonnahariduse spetsialist Õppeprogrammid, kodulehe haldus, ürituste korraldamine, noore looduskaitsja programm Merike Palginõmm,
53404486,