Kohalikule

Vormsi maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Kaitsealal majandustegevuse kavandamisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Kaitsealaga seotud töötajate kontaktid

Riigi maadel asuvate matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust: