Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Kaitsekorralduskava on kaitsealal vajalike tööde rakenduslik tegevusplaan.

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti Kärdla kontor asub  Kõrgessaare mnt 18, Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Lahtiolekuajad: E-N 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, R 9.00–12.00.

Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Regiooni juhataja

Lääne regiooni üldjuhtimine

Sulev Vare, tel 506 9115, sulev.vare@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne regioonis

Kadri Hänni, 527 7419, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee  

Looduskasutuse spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal.

Meeli Kesküla, tel 524 8907, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee

Kaitsekorralduse spetsialist

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Hiiumaal

Kaie Sarv, tel  503 5918, kaie.sarv@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Hiiumaal

Liisi Mäeumbaed, tel 5694 5943, liisi.maeumbaed@keskkonnaamet.ee

Metsahoiu spetsialist

 Metsandus, raied kaitsealal.

Tiia Tänavsuu, tel 516 7132, tiia.tanavsuu@keskkonnaamet.ee

Kaitse planeerimise spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Andres Miller, tel 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee

Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Vee-elustiku spetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Biosfääri programmiala spetsialist

Biosfääri  programmiala teemad

Lia Rosenberg, tel 5690 6205, lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti Lääne regiooni töötajate kontaktid.

Käina lahe – Kassari maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht

Nimi

Kontakt

Külastusala juht

Üllar Soonik

515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Teabejuht

Liis Soonik

5322 9499, 676 7111, liis.soonik@rmk.ee

Loodusvaht

Andrus Roosa

526 0687, andrus.roosa@rmk.ee

Keskkonnaalast järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 , elektronposti aadress on 1313@112.ee