Koostöökogu

Karula rahvuspargi koostöökogu

Karula rahvuspargi koostöökogu on nõuandev kogu kaitseala valitsejale kaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel.

Koostöökogu eesmärgid:

  • Karula rahvuspargi looduse, maastike, kultuuripärandi, traditsioonilise ja loodushoidliku elulaadi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele kaasa aitamine.
  • Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine.
  • Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa aitamine.
  • Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.

 

Koostöökogu ja kogukonna koosolekute protokollid

Rahvuspargi koostöökogu ja kogukonna 29.11.2017 koosoleku protokoll.

Karula rahvuspargi koostöökogu aruanne 2016

Koostöökogu protokoll 10.11. 2016 ; RMK ettekanne: Looduskaitsetööd Karula rahvuspargis

Koostöökogu protokoll  09.05. 2016

Kultuuripärandi töögrupi koosoleku protokoll 28.01. 2015

Koostöökogu protokoll 28.04 2015

Koostöökogu protokoll 12.11. 2014

Kogukonna koosoleku protokoll 09.05.2014

Kogukonna koosoleku protokoll 21.08.2014 ; Rally Estonia ettekanne

Koostöökogu protokoll 24.01.2013