Külastaja meelespea

• Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
• Tähistatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. 
• Telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ning tähistatud kohas. Lahkudes ole veendunud, et lõke on kustunud.
• Metsaande võid korjata.
• Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
• Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel, jalgrattaga teedel ja radadel.
• Kalasta vastavalt kehtivale kalapüügiseadusele ja kalapüügieeskirjale. 
• Organiseeritud turismi- ja massiürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine on lubatud vaid selleks ette valmistatud kohtades.