Avaleht » Vali kaitseala » Kurtna maastikukaitseala

Kurtna maastikukaitseala

Eestis on palju järvi, kuid kõige tihedamalt on neid Alutaguse madaliku keskosas, Kurtna mõhnastikus, Ida-Virumaal.

Ligi 9 km pikal ja 3 km laiusel alal paikneb 40 järve. Enamik  neist on väikesed metsajärved, millede soostunud kaldaosad on turbased ja mõhnadega piirnevad osad on liivased.  Neist suurim on Konsu järv (136 ha), sügavaim (10,8 m) aga Räätsma järv, mis on Eesti ainus teadaolev rauatoiteline järv. Mõhnastiku keskosas asuvad mõned eriti väärtuslikud, haruldaste liikide ja selge veega järved, näiteks Valgejärv.

Puhkealana on Kurtna järvestik väga hinnatud. Suvitajad eelistavad siinseid liivaste kallastega järvi, kalamehed omaette vaikseid nurki. Piirkonna rikkalikud seenemetsad ja erinevad spordi- ning matkarajad lausa kutsuvad loodusesse liikuma. Siinsete loodusväärtuste kaitseks loodi 1987. aastal Kurtna maastikukaitseala (2820 ha).

Kurtna Suurjärv. Foto: Tiit Kaljuste