Avaleht » Uudised » Lahemaa karjakasvatuse seminar

Lahemaa karjakasvatuse seminar

26.06.2019 /
Oluline
/

LAHEMAA KARJAKASVATUSE SEMINAR 13-14 JUULIL 2019 TAMMISTU KÜLAS

Lahemaa rahvuspargi kohalik kogukond, Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet ja Juminda poolsaare ärksad korraldavad koostöös seminari karjakasvatusest ja selle tulevikust. Seminar toimub 13-14 juulil Tammistu külas. Räägitakse pärandmaastike väärtustest ja traditsioonilise karjakasvatuse tulevikust, põlistõugudest ja karjakoertest, meie koduste külamaastikega seotud kultuuripärandi kestmisest. Seminari raames toimub arutelu käimasoleva traditsiooniliste elatusalade uuringust  ning tutvustatakse ajaloolise maakasutuse kaardirakendust. Kutsume kõiki huvilisi aktiivselt seminaril kaasa lööma ja ühiselt mõtlema Lahemaa karjakasvatuse tulevikule. Osavõtt on tasuta, palume kaasa võtta 8 eurot päeva toitlustamise katteks (2 päeva 16 eurot).

Loengud on järelvaadatavad selle lingi kaudu

Kokkuvõte ajalehes "Sõnumitooja"

SEMINARI PÄEVAKAVA

13. juuli, laupäev

9:00 – 10:00 kogunemine  Tammistu  külaplatsil. Tervituskohv

Moderaator Artur Talvik

10:00 – 10:45 Poollooduslike koosluste väärtused ja kaitse.  Aleksei Lotman

10:45- 11:15 Kohaliku kogukonna roll Lahemaa traditsiooniliste karjamaade kaitsel – väärtused, õigused ja piirangud. Ave Paulus

11:15-12:15 Lahemaa karjakasvatuse uuring. Tammistu ja Leesi küla ajalooline maakasutus. Kalev Sepp, Mari Nõmmela ja Maaria Semm

12:15 -12:45 Karjakasvatuse võimalikkusest Lahemaa karjamaadel: müüdid ja tegelikkus.  Võitluses avatud maastike nimel Tammistu ja Leesi külas.  Kaie ja Taavi Ustav ning Marti Hääl

12:45-13:15  Lõunapaus - ühine söömaaeg, 8 eur

13:15-14:00 Tutvumine Hämmelbergi talu taastatava puisniiduga. Marti Hääl

14:00-15:00 Karjakaitsekoerad rahvusparkides: miks ja kuidas? Liilia Tali

15:00 – 17:00 Tutvumine Kadaka talu taastatava rannakarjamaaga, töötavate karjakoerte Uru ja Juuliga. Kaie ja Taavi Ustav

 

14. juuli, pühapäev

10:00- 10:15 Kogunemine Tammistu külaplatsil

10:15 -12:15 Mõttekoda kogukonna ootustest karjakasvatuse tulevikule. Ootame rohket osavõttu! Moderaator Artur Talbvik. Osalevad Kalev Sepp, Marti Hääl, Aleksei Lotman, Ave Paulus, Kaie Ustav, Imbi Jäetma, Diana Pärna, Ennu Tšernjavski, Artur Talvik jt

12:15-12:45  Lõunapaus - ühine söömaaeg, 8 eur

13:30 – 15:30 Juminda poolsaare traditsioonilised kultuurmaastikud. Juminda poolsaar - Hara saar.  Artur Talvik ja Tarvi Velström jt

 

Eesti Maaülikooli pooolt teostatava Lahemaa traditsionilise põllumajanduse uuringu taust:

Maaülikool koostöös Keskkonnaameti ja kohalike kogukondadega uurib traditsioonilisi elatusalasid Lahemaa rahvuspargis. Projektiga antakse ülevaade põllumajanduse traditsioonidest, analüüsitakse karjamaade ja karjakasvatuse võimalusi ning koostatakse kaitsekorralduslikud soovitused.

„Lahemaa kaitsekorralduskavas on kirjas mitmeid valdkondi, nagu asustusstruktuur ja ajalooline maakasutus, mida on keeruline hoida ilma loomade ja loomapidamiseta,“ rääkis karjakasvatuse tähtsusest Keskkonnameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus. Ka 2010. aastal pilootprojektina Lahemaa rahvuspargile koostatud ajaloolise maakatte uuring näitas, et piirkonnas on palju traditsioonilist karja- ja heinamaad, mis tõestab karjakasvatuse potentsiaali.

„Kuigi arvatakse, et eestlased on peale Vabadussõda hoogsalt uudismaid rajanud, näitavad Lahemaa maakasutuse andmed vastupidist,“ rääkis uuringu üks läbiviijatest, maaülikooli dotsent Mari Nõmmela. Tema sõnul on eestlane armastanud pigem kasutada looduslikku karja- ja heinamaad. Nõukogude perioodil kasutusest välja jäänud rohumaade taastamiseks on praegune Lahemaa kogukond teinud Keskkonnaametile juba mitmeid konkreetseid ettepanekuid.

Projekti käigus loodud kaardirakenduses https://app.maptionnaire.com/en/6342/ on kõigil huvilistel võimalus tutvuda Lahemaa ajaloolist maakasutust ja traditsioonilist elulaadi säilitatavate pärandmaastikega, mida võiks hooldada või millel on teatud taastamispotentsiaal. Rakenduses saab ära märkida need alad, mida soovitakse võtta või anda põllumajanduslikku maakasutusse.

Lisaks oodatakse kohaliku kogukonna liikmeid, kes on mõelnud loomade pidamisele või huvitatud muud moodi pärandmaastike säilimisse panustama, täitma küsimustikku karjakasvatuse hetkeolukorrast Lahemaal. Küsitlus jääb veebis aadressil https://app.maptionnaire.com/en/5700/ avatuks 31. juulini 2019. Küsitluse esimesi tulemusi on plaanis tutvustatakse traditsioonilise karjakasvatuse seminaril Tammistus.

 

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaamet, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893

              Kaie Ustav, Tammistu küla, tammistu.lammas@gmail.com, 523 7718

 

Seminari ja traditsioonilise põllumajanduse uuringut toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus