Avaleht » Looduskaitse ABC

Looduskaitse ABC

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks ning ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks on Eestis võetud kaitse alla 18,8% maismaast ja 28% kogu vee-alast (seisuga 31.12.2018).

Eestis on kokku 3816 kaitstavat loodusobjekti (seisuga 31.12.2018), nendest:

  • 6 rahvusparki
  • 172 looduskaitseala
  • 153 maastikukaitseala
  • 514 parki ja puistut
  • 325 hoiuala
  • 1461 püsielupaika
  • 1095 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 23 kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekti
  • 63 vana ehk uuendamata kaitsekorraga ala

Metsis. Foto: Jaanus Tanilsoo