Avaleht » Vali kaitseala » Luitemaa looduskaitseala

Luitemaa looduskaitseala

 

Luitemaa looduskaitseala asub Edela-Eesti ranniku- ja loodusmaastike kõige kaunimas piirkonnas Pärnumaal. Kaitseala loodi 2000. a. mitme endise kaitseala, looduse üksikobjekti ja kõrge loodusväärtusega alade liitmisel.

Kaitseala maastik on väga mitmekesine: liigendatud rannajoonega meri, 5000 aastat vana Litoriinamere rannavall, Eesti kõrgeimad luited, ulatuslikud rannaniidud ja rabad ning erinevad metsatüübid.

Taimi on kaitsealal enam kui 500 liiki, neist niidu-kuremõõga kasvukoht on Euroopa üks suurimaid. Luitemaal leidub 275 linnuliiki, neist 185 on pesitsejad. Rändeperioodil peatub siin enam kui 20 000 veelindu erinevatest liikidest.

Luitemaa kuulub loodus- ja linnualana üleeuroopalisse Natura 2000 kaitsealade võrgustikku. Lisaks kuulub kaitseala rahvusvahelise tähtsusega linnualade (IBA) ja rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari alade hulka.