Eerik Kumari looduskaitsepreemia laureaadid on Aleksei ja Kaja Lotman

Autor:

Margit Turb

Eerik Kumari looduskaitsepreemia koos Eesti looduskaitse kuldmärgiga läks tänavu ühte perre. Tänavused laureaadid on kogu Eestis tuntud looduskaitsepere Aleksei ja Kaja Lotman. Need kaks bioloogi ja looduskaitsjat elavad juba üle kolmekümne aasta Matsalu mail, kuid nende mõlema looduskaitseline tegevus on ulatunud kaugele Matsalu rahvuspargi piiridest välja.

Kolm inimest seisavad rõõmsate nägudega, neist kahel on käes nurmenukud ja aukirjad
Vasakult: Aleksei Lotman, Kristen Michal ja Kaja Lotman. Foto: Piret Eensoo


Kaja töötab keskkonnaametis looduskaitse nõunikuna. Tema südameasjaks on Eesti kaitsealade, ja eelkõige just meie rahvusparkide tutvustamine ja edendamine. Kaja mõtetest on saanud alguse väga palju projekte looduskaitse, maastikuhoolduse ja loodusturismi valdkonnas. Ta teab ja arvestab, et looduskaitse on tulemuslik eelkõige inimese ja looduse koostoimes. Kaja jaoks on alati olnud oluline kaasata kohalikku kogukonda ning anda kohalikele elanikele ja ettevõtjatele võimalus kaasa rääkida looduskaitseliste otsuste kujunemises. Kaja hea suhtlemisoskus on aidanud saavutada usaldust kohalike ja looduskaitseorganite vahel. 
Lisaks oma pere lastele eeskujuks olemisele on Kaja ja Alex algatanud noore looduskaitsja preemia, mida annab välja Eestimaa Looduse Fond juba alates 2005. aastast. 

Eerik Kumari looduskaitsepreemia on auhind, mida antakse välja alates 1989. aastast. Alates 2010. aastast antakse koos preemiaga üle ka looduskaitse kuldmärk. Kumari preemiaga tunnustatakse inimesi, kelle tegevus looduslike koosluste, haruldaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanuväärne.