Nahaõmblemise koolitus 2019

2. novembril 2019 toimub Ähijärvel traditsiooniline nahaõmblemise kursus.
Õppetöö korraldus: Õppetöö toimub loengu, arutelude ja praktilise tööna.
Kursuse sisu: Eesti traditsiooniline karvaga lambanaha käsitsi õmblemine.
Kursuse eesmärk: Tundma õppida levinumaid Eesti etnograafiliste nahkrõivaste traditsioonilisi käsitsivalmistamise võtteid.
Koolitaja: Made Uus on kaitsnud 2010 aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia juures diplomitöö „Traditsiooniliste võtetega valmistatud lambanahkne kasukas“. Alates 2011. aastast on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia traditsioonilise nahatöötlemise erialamooduli lektor. Elab Alatskivi vallas, on vabakutseline käsitööline ja peab Kihnu maalambaid. Hetkel õpib TÜ VKA pärandtehnoloogia magistriõppes ja uurimisteemaks on „Eesti etnograafilised kasukad: valmistamistehnoloogiate kaardistamine ja õppematerjalide koostamine“.
Nahatöötlemise kursuse teoreetilises osas tutvustakse:

  • Eesti etnograafilisi nahast esemeid
  • traditsioonilise nahaõmblemise mõisteid, töövahendeid ja materjale
  • etnograafiliste nahkrõivaste lõikeid ja nahakasutust

Nahatöötlemise kursuse praktilises osas: valmistatakse traditsiooniliste nahaõmblusvõtetega tööproov. Tööproovil kasutatud õmblus- ja kaunistusvõtted pärinevad erinevate etnograafiliste nahkrõivaste detailidelt.

  • Terasega õmblus
  • Ruhnu piste
  • Lahtise servaga rullkant
  • Rullnööbiga kinnitus

Korraldab Keskkonnaamet, rahastab SA KIK

Karvaga lambanaha õmblemine
Karvaga lambanaha õmblemine, Helen Kivisild