2014 suvine kursus

ÜLEVAADE KARULA NOORE LOODUSKAITSJA LAAGRIST ÄHIJÄRVEL 25.06-29.06.2014

Kokkuvõttev video laagris toimunust: https://www.youtube.com/watch?v=FR3IBV3C1JE

KOLMAPÄEV, 25. juuni

Kell 10.00 saabusid Ähijärvele esimesed noored. Kell 10.30 toimus noore looduskaitsja Junior Ranger kursuse avamine ja Europarc tutvustus. Looduskaitsest Eestis rääkis Leelo Kukk.

Tutvustati kursusel toimuvat. Jagati kätte Junior Ranger vormid (T-särk, buff ja jakk). Kursuslased jagati nelja gruppi – iga grupp sai päeva, mille kohta tuli koostada kursuse lõpus kokkuvõtlik ülevaade ja ettekanne. Kõik osalejad said kohustuseks koostada iga läbitud teema kohta 2 küsimust, mida on võimalik kasutada viimasel päeval toimuvas teadmiste kontrollis. Kursuslased panid kirja kokkulepped, mida järgiti järgnevatel päevadel.

Peale esmast tutvust toimusid “ jääsulatus” ja tutvumismängud väljas. Mänge viisid läbi Helen Kivisild, Margit Turb, Reet Vaiksalu.

Jääsulatusmängud. Foto: Helen Kivisild

Kell 12.30 oli lõuna ning seejärel toimus Ähijärve keskuse lähiümbruses Karula rahvusparki tutvustav maastikumäng, mida viisid läbi Margit Turb, Tiia Trolla, Lilian Freiberg, Helen Kivisild ja Reet Vaiksalu.

Kell 17.00 tutvustas Keskkonnainspektsiooni tööd Kristel Kund. Seejärel oli õhtusöök ning peale väikest puhkepausi koguneti taas õppeklassi. 19.00 juhendas kunstnik Navitrolla noori laagrilipu valmistamisel. Räägiti lipu kavandamise põhimõtetest ja iga kursuslane tegi lipu kavandi, millest noored valisid välja parima lahenduse. Seejärel kanti kavand juba üheskoos lipuriidele.

Kell 21.30 õpiti Tiia Trolla juhendamisel tulepulga abil lõkke süütamist, mängiti tutvumismänge, küpsetati lõkkel toitu, naerdi ja tunti rõõmu esimesest koosviibitud päevast.

NELJAPÄEV, 26. juuni

Kell 6.00 mindi Ähijärve teerajale Tarmo Evestusega linnulaulu kuulama, mille käigus tutvuti 30 erineva metsalinnu lauluga ning eluviisiga. Peale seda hommikusöök ning laagrilipu pidulik heiskamine. 9.00 andis Jüri Tenson ülevaate kodumaa kalastikust. Õpiti kalu lahkama ning vaadeldi mikroskoobi all kalade soomuseid ning määrati kalade vanust. Peale 12.30 toimunud lõunasööki sõideti koos Piret Pappeliga kahepaiksete seiret teostama. Noored viidi Kaika kuplite vahel asuvate konnalompide juurde, kus kõigil oli võimalik kahvata ja näha looduskaitsealuse mudakonna ülisuurt kullest. Veenduti, et mõlemad uuritavad lombid on mudakonnade poolt asustatud. Peale seda sõideti Ähijärve äärde ja uuriti ning võrreldi lombi ja järve elustiku erinevust.

Mudakonna lombi uurimine. Foto Helen Kivisild

Peale õhtusööki kell 19.00 sõideti kohalike lambakasvatajate juurde – MTÜ Maavillane, kus kursuslastel oli võimalik saada ülevaade kohalikust põllumajandusest ja käsitööst. Samuti sai igaüks meisterdada endale villavatist istumisaluse, mis kohapealses töökojas ka ära vilditi.

Õhtul kogunesid noored kursuslased Suuremäele lõkkeõhtule. Süüdati tulepulga abil lõke, küpsetati hommikul lahatud kalu. Lõkkeõhtul õpiti koos Celia Roosega Karula kihelkonna vanemaid laule, tantse ja mänge

REEDE, 27. juuni

Kell 8.00 hommikusöök. Kell 9.00 toimus ellujäämismatkale minemise esmane instruktsioon ja varustuse jagamine. Juhendajaks Mats Meriste ja Lilian Freiberg. Noored jagati nelja gruppi ja selgitati metsas liikumise põhitõdesid, jagati välja esimesed kaardid ning sõideti matka alguspunkti Ähijärve lõunatippu. Sealt matkasid noored kaardi ka kompassi abil esimesse vahepunkti Ähijärve lõunatippu, kus Mats Meriste rääkis Karula metsadest ja punktis asuvast 170 aastasest männikust. Jagati välja järgmisesse punkti jõudmiseks vajalikud kaardid ning võitlus loodusega võis jätkuda. 12-14.00 jõudsid grupid teise punkti, kus puhati, söödi lõunat, õpiti Tiia Trolla juhendamisel söödavaid, kaitsealuseid ja hetkel õitsvaid taimi. Martin Suuroja rääkis lõkke ääres kursuslastele rändrahnudest. Jagati välja uued kaardid ning noored jätkasid ellujäämismatka. 15.00 jõudsid esimesed vaprad kolmandasse punkti, kus grupile anti GPS seade ning uus kaart. Ülesandeks oli leida 6 märgitud punkti ja lõpuks leida laagripaik. Kella 18.00 alates hakkasid grupid jõudma Plaagi lõkkekohta laagripaika, kus alustuseks puhati, keedeti lõkke peal teed ja valmistati toitu. Napilt enne vihmavalinguid jõuti ka telgid püsti saada. Kursusel osalejate rõõmuks ei kestnud vihm kaua ning seejärel oli noortel võimalik valmistada Tiia Trolla juhendamisel endale lihtkäsiõng ning kalastada. 20.00 otsustati üheskoos, et kuna ilm on väga päikseline ja õhtu kaunis, siis tuleb kohe minna Ähijärvele kanuudega sõitma. Kõik said Mats Meriste käest instruktsiooni kanuusõidu ohutuse kohta ja juhendamise esimeseks sõiduks. Kell 21.30 küpsetati lõkkel Helen Kivisilla juhendamisel šhokolaadi banaane ja vorste, räägiti päevaseid muljeid ning kuulati Tiia Trolla vestetud kohaliku kirjamehe Juhan Jaigi õuduslugusid.

LAUPÄEV, 28. juuni

Kell 8.00 hommikusöök metsas, seejärel pakiti varustus kokku ning mindi uuele kanuusõidule mööda Ähijärve. Kell 10.30 maabuti Ähijärve vastas kaldal ning koguneti keskuse ees, kus oli juba ootamas RMK metsamees Rein Kukk. Üheskoos sõideti Peräjärve metsarajale kus noored said ülevaate metsamajandusest looduskaitsealadel. Kell 13.00 söödi lõunat ning seejärel hakkasid noored vormistama oma ettekandeid. Monteeriti kokku pildiülevaade (video) laagri nelja päeva kohta. Kell 18.00 õhtusöök ja kokkuvõte tegemine võis jätkuda. Kõigil soovijatel oli võimalus alates 20.00 minna suitsusauna, mis kohaliku kultuuri üks tähtis osa. Kell 23.30 toimus öine liblikavaatus Andro Truuverki juhendamisel.

PÜHAPÄEV, 29. juuni

Kell 9.00 oli hommikusöök ja peale seda koristasid ja kaunistasid noored saali kuruse lõpetamisürituse jaoks.

Kell 10.30 algas teadmiste kontroll, kus esitati noortele nii faktiteadmistel põhinevaid, praktilisi ja loomingulist laadi küsimusi. Parima teadmiste kontrolli tulemuse saavutas Kristel Serg, kes valiti kõigi kursuslaste poolt esindama Karula rahvusparki rahvusvahelises laagris.

Kell 11.30 saabusid lapsevanemad ning algas kuruse lõputseremoonia. Lastevanematele kandsid noored ette oma grupitööna valminud ettekande. Nõnda said kõik laagris toimunu kohta kaasa rääkida. Vaadati teiste rahvusparkide videosid ning lõpetuseks esitlesid noored enda kokku pandud Karula rahvuspargi Junior Ranger kursuse videot. Seejärel peeti Skype videosild Matsalu, Vilsandi ja Lahemaa rahvuspargi Junior Ranger kursuslastega. Kell 12.30 jagati noortele kätte kursuse läbimise kohta tunnistused. Tunnistused andis pidulikult üle Põlva-Valga-Võru Keskkonnaameti regiooni juht Ena Poltimäe ja Tiia Trolla. Peale tunnistuse kätte jagamist tehti grupipilte, langetati laagri lipp ning mindi ühiselt muljetama ja kooki sööma. Kell 14.00 lahkusid noored kursuslased pisarsilmis Ähijärve keskusest.

Karula noored looduskaitsjad. Foto: Tiia Trolla