MATSALU KOOSTÖÖKOGU

Rahvusparkide koostöökogu on nõuandev kogu kaitseala valitsejale rahvuspargi kaitse-eesmärkide täitmisel. Matsalu rahvuspargi koostöökogu statuut (532 kB, PDF).

Koostöökogu protokollid ja ettekanded:

2022

2021

2020

2019

2018 

 • 3.detsember
 • 14. mai
  • protokoll (PDF, 267 kB)
  • ettekanne "Matsalu maastike kujunemine, väärtused ja kasutamine" (PDF, 603 kB)

2017

 • 18. detsember
  • protokoll (PDF, 188 kB)
  • ettekanne "Kultuuripärandi koolitused 2016-2017 Matsalu rahvuspargis" (PDF, 1,95 MB)
  • ettekanne "Poollooduslike koosoluste hooldamine 2015-2017 Matsalu rahvuspargis" (PDF, 6,04 MB)

2016

2015

 

Koostöökogu tööd korraldab looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist: Krista Kallavus, tel 472 4224, 522 6139, krista.kallavus@keskkonnaamet.ee

 

Koostöökogu kokkusaamine Algallika Külalistemajas 12.05.2017. Foto: Nele Sõber