Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. 

Keskkonnaameti kõigi töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

 

Luitemaa looduskaitsealaga seotud kontaktid:


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas

Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Liis Sinijärv, 5306 4783, liis.sinijarv@keskkonnaamet.ee  


Maahoolduse büroo juhataja

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Pärnu- ja Viljandimaal

Gunnar Sein, 5331 0358, gunnar.sein@keskkonnaamet.ee 


Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Pärnumaal, kodulehe haldus, noore looduskaitsja Junior Ranger koolitusprogramm

Kalle Kõllamaa, 504 7219, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna spetsialist

Kaitsealused ja majandusmetsad

Andres Hendrikson, 5030 815, andres.hendrikson@keskkonnaamet.ee 


Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

ametikoht on täitmisel

Looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine 

Nele Saluveer, 5693 9110, nele.saluveer@keskkonnaamet.ee 


 

Luitemaa looduskaitseala riigimaadel asuvate külastusrajatiste haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

Luitemaa looduskaitsealaga seotud RMK töötajate kontaktid:


Külastusala juht

Riho Männik, 517 2636, riho.mannik@rmk.ee 


Teabejuht

Küllike Sisask, 5302 0833, kullike.sisask@rmk.ee 


Loodusvaht

Urmas Mitt, 5688 5034, urmas.mitt@rmk.ee


Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos.

Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.