2015 suvine kursus

Soomaa rahvuspargi noore looduskaitsja kursus toimus Soomaa rahvuspargis 2015. aastal esimest korda. Kursus leidis aset Vanaõue Puhkekeskus 29. juunist 03. juulini. Kursusel osales 16 noort.

Esimesel päeval, toimus Europarc Junior Ranger ́i programmi tutvustus, lepiti ühiselt kokku kursuse reeglid ning toimusid tutvumismängud. Pärastlõunal tutvustas
Meelis Suurkask looduskaitse üldisi põhimõtteid ning andis ülevaate Soomaa rahvuspargi kujunemisloost ja bioloogilisest mitmekesisusest. Esimesel päevad kohtusid noored ka keskkonnainspektoritega, kelle tegevuse tutvustus tekitas põnevaid küsimusi, mis ei tahtnud ega tahtnud lõppeda. Et saada paremat ülevaadet Soomaast, tegime esimesel päeval matkakäigu Kuuraniidu õpperajale. Esimesele päevale omaselt joonistasid noored kavandid laagrilipule ning ühise arutelu käigus väljavalitud kavand vormistati laagrilipuks. Esimese päeva õhtu lõppes lõkke ääres kala grillides ning ühismänge mängides.

Teise päeva hommik algas noorte jaoks varakult, kui ornitoloogi, Aarne Ots, juhendamisel tehti linnvaatlust. Edasi jätkus päev Andrus Lehtmetsa esmaabikoolitusega, mis noorte tagasiside põhjal laagri kõikidest tegevustest üheks huvitavamaks ja vajalikumaks osutus. Oma loomingulisemat olemust said noored rakendada fotokoolitusel, mida viis läbi Jaanus Järva ning õhtu lõpetas Kotkaklubist Gunnar Sein, kes tutvustas Eesti röövlinde ning lindude rõngastamist. Näitlikult tutvustati pesa juurde ronimist, mida ka üks julge noormees järgi proovida soovis. Õhtu lõppes tõdemusega, et puu otsa ronimine on füüsiliselt väga suurt
pingutust nõudev.

Kolmanda päeva hommikupoolik keskendus looduses hakkamasaamiseks vajalike vahendite ja oskuste läbiproovimisele. Argo Linnamäe juhendamisel tutvustas Seikle Vabaks meeskond looduses vajaminevat seljakotivarustust, matkal Kuresoo rabas orienteerumise ja endast märgu andmise võimalusi. Meeskonnad pidid loodusest leidma lõkkematerjali ning süütepulgaga süütama signaaltule. Pärast lõunasuppi värskes õhus jätkus päev kanuutamisega Navesti jõel, et jõuda
Saarisoo tallu, kus Aivar Ruukel rääkis haabjate ehk ühepuulootsikute ajaloost, haabjapuude väljavalimisest ning andis ka noortele ja „vanadele“ võimaluse tunnetada haabjategu. Pika päeva lõpetasime Soomaa serval vana Tipu koolimaja ümbruses traditsiooniliste heinaniitmise võtete tundmaõppimise/proovimisega, okstest onni püstitamise ja ühise lõkkeõhtuga. Tipus võlus oma värvikate (laulu)lugude, isemeisterdatud pillide ja ringmängudega laagrilised ära
Annika Mändmaa.

Neljandat päeva alustati raba kui ökosüsteemi tundmaõppimisega: mõõdeti Hüpassaares turbakihi paksust, vee temperatuuri laukas ning määrati rabas kasvavad taimed. Kuna Soomaaga on seotud Eesti helilooja Mart Saar, kelle kodutallu rajatud muuseum asub Hüpassaarel, kus oma selle päeva tegevusi läbi viisime, siis külastasime muusemipedagoogi juhendamisel ka seda. Muusemitoad ja lood jätsid noortele sügava mulje ning tõdeti, et muuseumis oleks võinud veel rohkem aega olla. Vanaõuel pajatas noortele Eesti metsade imetajatest Vahur Sepp, kes oli ette valmistanud ka väikese viktoriini. Õhtul said noored end loomingulisest väljendada, mil iga laagris osaleja sai endale mälestuseks väikese meene talgikivimist meisterdada. Seda tegevust juhenda Aurelika Reimann. Õhtu lõppes kursusest kokkuvõtva video kokkupanemisega. Kuna järgmisel päeval ootas eest laagrist lahkumine ning kursusel osalenud noored olid üksteisega headeks sõpradeks saanud, siis sai igaüks kõigi laagris osalejate kohta hea soovi paberile kirjutada. Head soovid anti üle viimase päeva pidulikul lõpetamisel koos diplomiga.

Viiendal ehk viimasel päeval toimus teadmiste kontroll, vaadati üheskoos üle valminud videopäevik laagrist ja toimus videosild rahvusparkide vahel.

Selgus Soomaa rahvuspargi parim noor looduskaitsja, kelleks osutus Liisa Raavel, kes esindas Eestit 2016. a. rahvusvahelises Europarc Junior Ranger laagris.

 

 

Kokkuvõte Junior Ranger 2015 suvisest kursusest.