Kontaktid

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Soomaa rahvuspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.


Soomaa rahvuspargiga seotud kontaktid

 

Looduskasutuse osakonna spetsialistid

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal

Stella Miil, 5694 9023, stella.miil@keskkonnaamet.ee  (VILJANDIMAA)

Liis Sinijärv, 5306 4783, liis.sinijarv@keskkonnaamet.ee (PÄRNUMAA)


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal (Pärnumaa ja Soomaa rahvuspark)

Märt Holtsmann, 513 8171, mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee 


Looduskasutuse osakonna kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused, rahvuspargi koostöökogude koosolekud, kodulehe haldus

Sandra Urvak, 552 7726, sandra.urvak@keskkonnaamet.ee 


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Mari Raja, 5668 8793, mari.raja@keskkonnaamet.ee 


Keskkonnahariduse osakonna keskkonnateadlikkuse spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, ürituste korraldamine, maakondlik keskkonnahariduse ümarlaud, kodulehe haldus, noorte looduskaitsjate programm

Maigi Säinas, 5905 9944 , maigi.sainas@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna metsahoiu vanemspetsialist

Kaitsealused ja majandusmetsad

Liisi Rääbus, 5349 5534, liisi.raabus@keskkonnaamet.ee 


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Meelis Suurkask, 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine, Soomaa rahvuspark

Nele Saluveer, 5693 9110, nele.saluveer@keskkonnaamet.ee 


Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

 

Riigimetsa Majandamise Keskuse kontaktid: 

Külastusala juht

Riho Männik,  517 2636, riho.mannik@rmk.ee


Soomaa rahvuspargi külastuskekuse teabejuht

Katrin Aavik, 526 1247, katrin.aavik@rmk.ee


Loodusvaht

Silver Sams, 5302 2170, silver.sams@rmk.ee


Looduskaitse osakonna juhataja

Kaupo Kohv, 5349 7924, kaupo.kohv@rmk.ee


Looduskaitsespetslaist

Priit Voolaid, 5681 0925, priit.voolaid@rmk.ee 


 

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.