Algamas on turismiettevõtjate koolitus Matsalu ja Soomaa rahvuspargis

Autor:

Kalle Kõllamaa
koolituse kutse päis

Keskkonnaamet alustab 30.11.2023 Matsalu ja Soomaa turismiettevõtjate koolitusprogrammiga, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadlikkust kestliku turismi teemadest ja kaitsealade väärtustest. Koolitus toimub viie moodulina MS Teams vahendusel. Neile lisanduvad õpperetked Soomaa ja Matsalu rahvuspargis. 

Esimene moodul toimub 30. novembril algusega kell 16, mil üldiseks teemaks kestlikkuse edendamine. Antakse ülevaade riiklikust tasandist, Pärnu linnavalitsus tutvustab Pärnu maakonna Green Destination taotlusprotsessi ja tulemusi. Nele Sõber tutvustab lähemalt kestliku turismi põhimõtteid kaitsealadel.

kuulutus

KOOLITUSMOODULITE AJAKAVA:

  • I moodul 30.11.2023 kell 16-17.30 MS Teams vahendusel / Teemad: Sissejuhatus, kestlik turism
  • II moodul 04.12.2023 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teemad: Klienditeenindus, külastus, turismiturundus
  • III moodul veebruar 2024 MS Teams vahendusel (täpne kuupäev selgub jaanuaris) / Teema: Rahvuspargi loodusväärtused
  • IV moodul veebruar 2024 MS Teams vahendusel (täpne kuupäev selgub jaanuaris) / Teema: Rahvuspargi kultuuripärand
  • V moodul mai 2024 nii Matsalus kui Soomaal (erinevatel päevadel, täpne kuupäev selgub jaanuaris) / Keskkonnahariduslik õpperetk

Koolitusmeetodiks on loengud ja iseseisev lugemine-vaatamine, st osad ettekanded on ettesalvestatud videod, mida on võimalik järele vaadata endale sobival ajal. 

NB! Silmaringi avardamiseks võivad koolitusest osa võtta kõik asjast huvitatud.

Vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 26. novembriks Google vormi kaudu. Registreerunutele saadetakse MS Teams veebilink.

Koolitused saavad teoks tänu Erasmus+ projektile KNOWNATURE. Loe rohkem projektist kestliku turismi alamlehelt

Lisainfo: Nele Sõber, nele.sober@keskkonnaamet.ee