Kalastamisest Endla LKA veekogudel

Endla looduskaitseala kalarikkamad järved on ühtlasi ka olulised lindude pesitsus- ja peatuskohad. Seetõttu on Endla järvel ja Sinijärvel (Endla järve ja Sinijärve sihtkaitsevööndis) ajaline liikumiskeeld 1. aprillist kuni 30. juunini. Muul ajal on seal kalastamine lubatud kalastuskaardi alusel. Teistel kaitseala järvedel on kalastamine lubatud tavapärase harrastuspüügiõiguse alusel, Männikjärvel liikumiseks on lisaks vaja Keskkonnaameti nõusolekut.

Endla kaitseala piiridesse jäävatel forellijõgedel (Oostriku ja Preedi jõgi, Norra ja Võlingi oja) on jõeforelli püügiks vajalik kalastuskaart.   

https://www.keskkonnaamet.ee/et/kalastamine/kalastamine

Kui kala soovitakse püüda veesõidukist, siis lubatud on mootorita ujuvvahendi kasutamine. Veematkade korraldamiseks on vajalik Keskkonnaameti nõusolek.