Külastusvõimalused

Puhtulaiu õpperada liigendab Puhtu metsa võimaldades külastajatel suhteliselt vabalt metsas liikuda ja vaadelda ka metsa looduslikku arengut. 8-kujuline rada on suunaviitade ja infotahvlitega tähistatud. Poolsaare edelatipus asuvast tornist saab eelkõige vaadelda veelindude kevad- ja sügisrännet. Rajale jääb Puhtu Ornitoloogiajaama rajajale ja tuntud ornitoloogi ning looduskaitsja Eerik Kumari mälestuskivi, mis püstitati 1987. aastal Puhtu Ornitoloogiajaama juurde kujur A. Taniloo-Bogatkini poolt.

Puhtulaiule püstitas 1813. aastal mälestusmärgi kuulsale luuletajale - Friedrich Schillerile - kohaliku mõisniku Carl Thure von Helwigi tütar Dorothea, kes sõbrustas luuletaja abikaasa Charlottega. Teadaolevalt on see maailmas üks vanimaid säilinud Schillerile püstitatud mälestusmärke. Mälestusmärk sai nii I kui II maailmasõja ajal kannatada ja seda on taastatud kahel korral.

Laelatu puisniidul ei ole märgistatud radasid. Kuid puisniidu hooldamisel tekkinud pinnasrajad viivad puisniidu tagumiste osade juurde.

Kaitseala vahetusse lähedusse jääb Virtsu alevik. Ajaloohuvilistel soovitame külastada Virtsu vasallilinnust, mis rajati Uexküllide poolt, praegu on see kahjuks varemeis. Jalutuskäigu võib teha Virtsu mõisapargis, mis on rajatud 18. sajandil, kui Karl Thure von Helwig mõisa peahoonet ehitas. Peahoone ja paljud kõrvalhooned on küll hävinud, kuid näha on barokset väravaehitist ja pargis on taastatud vanad pargiteed koos puuderidadega. Jalga saab Virtsus puhata ja keha kinnitada Vanaluubi puhkekohas, kus on olemas paadilauter, grillimismajad ja telkimisplats.

Laelatu puisniidu juures asub kunagise kitsarööpmelise raudtee tamm. Aastatel 1931‒1968 sõitis raudteel Virtsu-Rapla rongiliin. Viimane reisirong Virtsust väljus 1968. aasta 25. mai õhtul kell 21.06. Saatjaid oli kogunenud üle saja, mängis pasunakoor, raudteelastele jagati aukirju. Meeleolu kurb ei olnud, sest rahvale teadaolevalt pidi liin ümber ehitatama laiarööpmeliseks. Nii siiski ei läinud ja mõned aastad hiljem oli selge, et 37 aastat tegutsenud raudtee Virtsu on lõplikult ajalooks saanud.