Otepää looduspargi asustusväärtuste kaart on Keskkonnaportaalis avalikkusele kättesaadav

Autor:

Margit Turb

Otepää looduspargi väärtuseks on Otepää kõrgustikule iseloomulik vaheldusrikas maastik – erineva suuruse ja kujuga küngaste, kuplite ning seljandike vaheldumine nõgude, orgude ja lohkudega. Sellele annab tooni looduslikke olusid järgiv ja aastasadade jooksul väljakujunenud asustusstruktuur.
Otepääle omase maastikulise eripära hoidmiseks on vaja järgida väljakujunenud asustusmustrit. Maaomanikel ja ka teistel huvilistel on nüüdsest ajast alates võimalik saada Keskkonnaportaali kaardirakenduse abil ülevaadet väärtuslikest asustusstruktuuri aladest Otepää looduspargis ning leida viite kaudu kiiresti kätte selle aluseks olev uuring. 
Tsoneeringu nägemiseks tuleb Keskkonnaportaalis valida „Andmed ja kaart“ (Andmed & kaart | Keskkonnaportaal). Paremal kaardikihtide valikus võtta seejärel „Looduse kaitse“ alt „Asustusväärtused kaitsealadel“.

kaart, millel on erinevat värvi (roheline, kollane, punane) viirutatud alad
Väljavõte portaalist. Allikas: Andmed & kaart | Keskkonnaportaal

Uuringu aruande ja selle lisadega (Nele Nutt. 2009. Otepää looduspargi maastikuline tsoneering. Artes Terrae OÜ) on võimalik tutvuda Otepää looduspargi uuringute alamlehelt: Uuringud | Kaitsealad