Kaitsekord

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eesmärk

Rahvuspark on looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Alutaguse rahvuspark on moodustatud Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike looduse ning kultuuripärandi kaitseks.

Alutaguse rahvuspark moodustati Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Iisaku ,Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala ning Narva jõe ülemjooksu hoiualast 2018 aastal ja esialgu kehtis rahvuspargis nende kaitsealade kaitsekord kuni uue rahvuspargi kaitse-eeskirja jõustumiseni .

2021. aasta 1. jaanuaril kehtestati Alutaguse rahvuspargile ühtne kaitse-eeskiri.

Võrreldes eelnevate eeskirjadega muudeti rahvuspargi kaitse-eeskirja luues varasemaid kaitse-eesmärke, liideti rahvuspargi juurde seni kaitseta olnud laane-, salu- ja soovikumetsa vajakuala ning laiendati kaitseala juba kaitse all olevate püsielupaikade arvelt. Rahvuspargile liideti piirnevad, juba kaitse all olevad Arvila ja Mustassaare metsise püsielupaigad kogupindalaga 609 hektarit ning seni kaitseta olnud metsavajaku ala pindalaga 38 hektarit. Ühtlasi korrigeeriti rahvuspargi piire uusima põhikaardi versiooni alusel, mis suurendas pindala veel 41 hektari võrra. Nii rahvuspargile liidetav metsavajaku ala kui ka piirikorrigeerimised hõlmavad üksnes riigi omandis olevat maad. Kokku suureneb kaitstava ala pindala 79 hektarit.

Rahvuspargis on 41 sihtkaitsevööndit ja 14 piiranguvööndit. Piiranguvöönditest sihtkaitsevööndisse arvati 988 hektarit, sellest eramaad on 18,7 hektarit, ülejäänud on riigimaa. Eramaa tsoneerimine rangema kaitsekorraga alasse on seotud 2020. aasta kevadel leitud lendorava elupaigaga.

Endiste kaitsealade kaitse-eeskirjade põhjal kehtestatud kaitsekorrad ühtlustati. Rahvuspargi piiranguvööndis on lubatud turberaie langi pindalaga kuni 2 ha. Sihtkaitsevööndis lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks. Liikumispiirangute osas kaitsekord leevenes.

Alutaguse rahvuspargi pindala on 45 019 hektarit.

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri

 

laanepüü roheliste taimede vahel

Laanepüü. Foto. Remo Savisaar