Nabala-Tuhala looduskaitseala
Rakete ja kooguga kaev, mis ajab vett üle
Nõiakaev. Foto: Heiko Kruusi

Nabala-Tuhala looduskaitseala asub Harju maakonnas Kiili, Saku ja Kose vallas ning Rapla maakonnas Kohila vallas. Kaitseala pindala on 4628,7 ha. 

Kaitseala hõlmab ulatuslikke karstialasid, kus voolab kaheksa maa-alust jõge. Salajõgede kohal esinevad orud, nõod, järved, kurisud ja allikad moodustavad vaheldusrikka karstimaastiku. Tuntum ja unikaalsem objekt on veerohkel ajal üle keev Tuhala Nõiakaev.  

Omalaadse veerežiimi tõttu, veetaseme suur kõikumine aasta jooksul, on kujunenud liigirikkad allika- ja madalsood, soostunud ja soo-lehtmetsad, mis on väga tundlikud kuivendamise suhtes. Looduslikus seisundis või vähese kuivenduse mõjuga alad on elu- ja pesituspaigaks mitmete ohustatud ja kaitsealustele liikidele. 

Tuhala ja Nabala karstialad kuuluvad Eesti ürglooduse objektide nimekirja. Kaitsealal asuvad Rahaaugu, Tammiku ja Tuhala loodusala kuuluvad Natura 2000 võrgustikku.

 

 

Natura 2000 logo