Käina lahe - Kassari maastikukaitseala
Käina laht ja Kassari saar
Käina laht ja Kassari saar. Argo Nurs

Tere tulemast Käina lahe – Kassari maastikukaitsealale!

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala on looduslikult kaunis ja mitmekesine piirkond Hiiumaa kaguosas. Peamised kaitsealaga seotud märksõnad on linnud, maastik ja ravimuda. Kaitseala eesmärgiks on kaitsta poollooduslikke kooslusi, Käina lahte, lindudele olulisi rändepeatus- ja pesitsuspaiku, elupaigatüüpe ning liike.

Kaitseala pindala on 5681 ha. Viiendiku pindalast moodustab Käina laht.

1939. aastal võeti Käina lahe muda riikliku kaitse alla. 1961. aastal võeti ornitoloogilise ja maastikulise keelualana kaitse alla Käina laht ja Kassari saar. Ühtne Käina lahe - Kassari maastikukaitseala moodustati alles aastal 1998.

Kaitseala veeala kuulub Väinamere koosseisu. Piirkond on äärmiselt madalaveeline. Käina ja Vaemla lahe keskmine sügavus on vaid 0,5 meetrit, tegemist on pigem rannikujärvede kui lahtedega. Keskmine soolsus jääb vahemikku 6–7%, kuid vähese veevahetusega lahtedes on see näitaja veel poole väiksem. Tegemist on seega riimveelise alaga.

Kaitseala maismaa kõrgematel aladel on inimesed elanud ja toimetanud pikka aega. Esimesed kirjalikud teated asustuse kohta pärinevad 16. sajandist. Tänapäeval on suur osa kaitseala maastikest inimeste poolt aktiivses kasutuses.

Käina laht on rahvusvahelise tähtsusega linnuala ning koos laidudega kuulub see rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade hulka. Lisaks on kogu kaitseala Natura 2000 võrgustiku osa ning kuulub Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala koosseisu.

 

 

banner alt text
banner alt text
banner alt text