Kultuuripärand

Kaitsealal asub SA Hiiumaa Muuseumid Kassari ekspositsioonimaja.  Kassari mõisa paekivist ehitatud valitsejamajas asub Hiiumaa ajalugu ja kultuuri tutvustav püsiekspositsioon. Muuseumis on väga palju esemeid, mis annavad lühiülevaate elust saarel 13. sajandist kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni. Seal on näiteid talupoja-  ja mõisakultuurist, külaelust, käsitööst, põllumajandusest, merenduse ning hariduse ajaloost.