Alam-Pedja looduskaitseala
Laeva soo. Foto: Sven Zacek
Laeva soo. Foto Sven Zacek

Alam-Pedja looduskaitsealal on eesmärgiks kaitsta looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu, niidukoosluste püsimise ning kaitstavate liikide elupaikade säilimise.

Võrtsjärvest põhja suunas paikneb ulatuslik looduskompleks suurte soode, põliste metsade, looklevate jõgede ja avarate luhtadega ning väheste teede ja hõreda inimasustusega. Selle iseloomulikumas osas asub alates 1994. aastast üks Eesti suuremaid kaitsealasid – Alam-Pedja looduskaitseala (34 396 ha). Kaitseala piirid kulgevad valdavalt mööda jõgesid: põhjast piiravad ala Pedja, Umbusi ja Pikknurme jõed, idas Laeva jõgi, lõunas Emajõe luha lõunaserv ja Sangla soo ning läänes Pede ja Põltsamaa jõed. Kaitseala jääb kolme maakonna – Tartu, Jõgeva ja Viljandi – piirimaile.

Alam-Pedja looduskaitseala eesmärgiks on kaitsta looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu, niidukoosluste püsimise ning kaitstavate liikide elupaikade säilimise. 

 

 

F59P+G4 Valmaotsa
Tartumaa 60605

banner alt text
banner alt text