Külastajale

Alam-Pedja on suurte soode, märgade metsade ja lammide ning looklevate jõgedega paikkond. Hõre asustus ja vähene majandustegevus on võimaldanud siinsetel maastikel areneda looduslikult. Selleks et külastajad saaksid matkata, kuid samal ajal loodus saaks võimalikult omaette toimetada, on kaitseala äärealadele loodud matkarajad. Juurdepääs kaitsealale on võimalik idast Tallinn-Tartu maanteelt, lõunast Tartu-Viljandi maanteelt, läänest Vaibla–Meleski–Kolga-Jaani teelt ning põhjast Pikknurme–Kamari–Põltsamaa teelt. 

Alam-Pedja looduskeskuses on võimalik saada teavet kaitseala väärtuste ja külastusvõimaluste kohta, avatud on väike püsinäitus.

Palupõhja külas asuvas Palupõhja looduskoolis viiakse läbi keskkonnahariduslikke üritusi, seminare, majutamist.

Palupõhja küla ja Suur Emajõgi (2004). Foto: Arne Ader