Koostöökogu

Alam-Pedja looduskaitseala koostöökogu

30. novembril 2015 Palupõhja looduskoolis toimunud koostöökogu asutamiskoosolekul lepiti kokku huvigruppide esindajatest ja üksikisikutest koosneva ning vabatahtlikkusel põhineva koostöökogu ülesanded ja tegevuse põhimõtted, mis vormistati koostöökogu statuudiks ning mis kinnitati Keskkonnaameti poolt 28. detsembril 2015. a.

Tegemist on nõuandva toimkonnaga, mille peamine eesmärk on parandada infovahetust, liita huvigruppe ning muuta suure territooriumiga kaitseala valitsemine erinevaid soove ja eesmärke arvestavaks ühistegevuseks.

Koostöökogu eesmärgid

Alam-Pedja looduskaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi, traditsioonilise ja loodushoidliku elulaadi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamisele, kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele kaasa aitamine.

 • Kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine.
 • Piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa aitamine.
 • Infovõrgustiku loomine, avalikkuse teavitamine ja kaasamine.

Koostöökogu koosolekute protokollid

Koostöökogu asutamiskoosoleku protokoll 30.11.2015

2016

2017

 • Laeva-Palupõhja tee kvaliteediga seotud koosoleku protokoll 10.04.2017
 • Koostöökogu koosoleku protokoll 12.05.2017
 • Koostöökogu erakorralise koosoleku protokoll 13.10.2017
 • Koostöökogu koosoleku protokoll 01.12.2017
  • Indrek Sell ettekanne "Looduskaitseliselt oluliste seeneliikide inventuur Alam-Pedja looduskaitsealal"
  • Meeli Mesipuu ettekanne "Alam-Pedja looduskaitseala kaitsealuste taimeliikide inventuur 2017

2018

2019

2020

2021

2022

 • Koostöökogu koosoleku protokoll 08.06.2022
 • Koostöökogu koosoleku protokoll 08.12.2022
  • Timo Kikas ettekanne "Lignotselluloosse biomassi termiline ja keemiline väärindamine

2023