Endla looduskaitseala
Droonifoto ümarast Pätsulaugast, mis asetseb Toodiksaare rabas
Toodiksaare raba koos Pätsulaukaga. Foto: Marko Soom

Endla looduskaitseala märksõnaks on vesi. See suur märgalakompleks asub Kesk-Eestis Jõgevamaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa piirialadel. Maastikuliselt paikneb see Pandivere kõrgustiku lõunanõlval Endla nõos. Kaitseala läbib teljena Põltsamaa jõe keskosa. Endla nime kannavad siin nii soostik tervikuna, üks raba kui ka järv. Ulatuslikust Endla soostikust on kaitse all 8 raba koos neid ümbritsevate madal- ja siirdesoodega. Rabasid eraldavad üksteisest 5 jõge, 6 järve, metsad ja soosaared. Lisaks peitub siinsel kaitsealal üle 30 veerohke allika, mida Norra-Oostriku allikateks kutsutakse.

Looduskaitsealal tunnevad ennast hästi paljud, eriti just märgade elupaikadega seotud liigid. Kaitsealuseid liike nii looma-, taime kui seeneriigist on siin üle 130. Mitmed Endla looduskaitseala maastikud ja paigad on jäädvustud kultuurilukku ning leidnud tähelepanu loodusteaduslikes uurimustöödes.   

 

 

 

Tooma küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa
Eesti 48432

banner alt text
banner alt text