Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt on tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Valdkonnapõhiselt võivad spetsialistide töökohad asuda erinevates kontorites ja maakondades.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.

Endla LKA-ga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid:


Maahoolduse büroo spetsialist    

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine     

Kati Kivisaar, tel 5854 5825, kati.kivisaar@keskkonnaamet.ee


Metsahoiuspetsialist   

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine     

Lääne-Virumaal Ülle Visnapuu, tel 5289 402, ulle.visnapuu@keskkonnaamet.ee    

Järvamaal Heidi Salujõe, tel 5699 3706, heidi.salujoe@keskkonnaamet.ee    

Jõgevamaal Madis Kullamaa, tel 5750 3069, madis.kullamaa@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist    

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused    

Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist    

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused, veemootorsõidukite load    

Ülle Kass, tel 5384 7494, ulle.kass@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist    

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad     

Jarko Jaadla tel 5366 2619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee


Jahinduse spetsialist    

Jahinduse korraldus Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas, kiskjakahjud    

Astrid Levkoi-Epner, tel 56951405, astrid.levkoi-epner@keskkonnaamet.ee

Järvamaal Uno Treier, tel 5149 565, uno.treier@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse spetsialist    

Kodulehe ja Endla looduskeskuse töö haldamine, keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal    

Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise spetsialist    

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine     

Kaidi Erik, tel 566 64780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee

 

Matkataristu ja külastuskorralduse ning looduskaitseliste tööde eest riigimaal vastutab kaitsealal Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Endla LKA kuulub Põhja-Eesti piirkonda. 

Piirkondlikud RMK spetsialistide kontaktid

Külastusala juht    Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee


Loodusvaht    Monre Mäerand, tel 505 3395


Looduskaitse osakonna juhataja    Kaupo Kohv, tel 5349 7924, kaupo.kohv@rmk.ee

 

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.