Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Kaitsekorralduskava on kaitsealal vajalike tööde rakenduslik tegevusplaan.

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Keskkonnaamet teostab ka järelevalvet. Loe lisa Keskkonnaameti kodulehelt.

Käina lahe – Kassari maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Kui märkad rikkumisi kaitsealadel või abi vajavaid loomi teavita sellest riigiinfo telefonil 1247.