Matsalu rahvuspargi turismiettevõtjate koolituse IV moodul

Autor:

Kalle Kõllamaa
Ürituse kuulutus

Lisainfo

Nele Sõber
5770 2225

Keskkonnaamet alustas 2023. a lõpus Matsalu ja Soomaa turismiettevõtjate koolitusprogrammiga, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadlikkust kestliku turismi teemadest ja kaitseala väärtustest. Koolitused toimuvad MS Teams vahendusel, Koolituse III moodul Matsalu rahvuspargi kultuuripärandist toimub 14. märtsil ja IV moodul loodusväärtustest 20. märtsil. 2024. a mais on kõik oodatud kas Matsalu või Soomaa õpperetkele. Koolitusmetoodikaks on loengud ja ka iseseisev varem salvestatud videote vaatamine. Kõik ettekanded saavad salvestatud, mida on võimalik järele vaadata endale sobival ajal.

Silmaringi avardamiseks võivad aga koolitusest osa võtta kõik asjast huvitatud!
Vajalik on eelregistreerumine hiljemalt 12. märtsiks siin. 
Registreerunutele saadetakse MS Teams´i veebilink!

KOOLITUSMOODULITE AJAKAVA 2023/24:
I moodul - 30.11.2023 kell 16-17.30 MS Teams vahendusel / Teemad: Sissejuhatus, kestlik turism 
II moodul - 04.12.2023 kell 16-18 MS Teams vahendusel / Teemad: Klienditeenindus, külastus, turismiturundus
III moodul - 14.03.2024 kell 15-17 MS Teams vahendusel / Teema: Matsalu rahvuspargi kultuuripärand
IV moodul – 20.03.2024 kell 15-17 MS Teams vahendusel / Teema: Matsalu rahvuspargi loodusväärtused
V moodul - mai 2024 Õpperetk Matsalu rahvuspargis

vt toimunud ettekandeid siit

Koolitused saavad teoks tänu Erasmus+ projektile KNOWNATURE. Loe rohkem projektist ja kaitsealade kestlikust turismist siit