Biosfääripäev – päästev ringmajandus

Autor:

Ave Huugen
Mees seisab valge ekraani ees. Inimesed istuvad toolidel ja kuulavad teda.
Ave Huugen
Märksõnad

19. aprill 2022 toimus Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiidlaste Koostöökoda eestvedamisel Kassari Puhkekeskuses Biosfääripäev. Fookuses oli ringmajandus ja selle võimalused Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal.

Avasõnad ütles Hiiumaa vallavolikogu esinaine Anu Pielberg. UNESCO Eesti Rahvastiku Komisjoni peasekretär Kerli Gutman andis ülevaate UNESCO tegevustest Eestis. UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoja liige Toomas Kokovkin rääkis miks on meil vaja biosfääri programmiala. Videosilla vahendusel toimus Maaülikooli professor Mait Kriipsalu ettekanne ringmajanduse ideedest ja vajadusest. Liis Lukas Hiiumaa Arenduskeskusest tutvustas ringmajanduse projekti „Lääne- Eesti biosfääri programmiala kui kestliku looduskasutusega ja rohemajandusega pilootala I etapp“. Reet Kokovkin MTÜ Hiidlaste Koostöökojast andis teada, et on alanud Leader strateegia koostamine. Roheettevõtja, materjalijääkide väärindamise platvormi Materjalivoog üks asutaja, koolitaja ning ringmajanduse üks eeskõneleja Mayri Tiido tegi ettekande ja juhtis mõttetalgut ringmajanduse võimalustest.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala haarab enda alla 1/10 kogu Eesti pindalast. Maismaast katab see meie suurimad saared – Saare-, Hiiu- ja Muhumaa, lisaks Vormsi ja Ruhnu. Kolmveerand biosfäärialast moodustab meri, mis saari ja mandrit ümbritseb.

Biosfääripäeva läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).