KORGÕMAA MÕTTÕTALOUS

Autor:

diana.pungar

26. jaanuaril 2019 algusega kell 10.00 toimub Haanja rahvamajas Korgõmaa Mõttõtalous.   Päeva teemaks on siinne traditsiooniline loodussäästlik elulaad: kuidas elada loodusega kooskõlas? kuidas elada ja majandada nii, et ka tulevastel põlvedel oleks siin hea elada? kuidas anda järgnevatele põlvedele edasi esivanemate teadmist loodusega kooskõlas elamisest? Töörühmade teemad: teadmiste edasiandmine, majandus, eluolu, globaalne vs lokaalne. Talgujuht: Ruuta Ruttas. Rühmatöid aitavad juhtida Maila Kuusik, Aivar Küttim ja Pille Saarnits. Oodatav tulemus on ühine kogukondlik arusaamine siinsetest loodusväärtustest, eluruumist ja paikkondliku mälu järjepidevusest. Arutelu tulemustest tehakse kirjalik kokkuvõtte ja edaspidi on võimalik neid kui kohapealse kogukonna enda seisukohti ja arvamusi siinse elu arendamisel aluseks võtta. Päevakava: Sissejuhatus ja rühmatöö ülesanded 10:00-10:30 Rühmatööd 10:30-13:00 Lõuna 13:00-14:00 Üldistung, järgmise rühmatöö ülesanded 14:00-15:00 Rühmatööd 15:00-17:00 Kohvipaus 17:00-17:30 Üldistung 17:30-18:30 Kokkuvõte ja edasised sammud 18:30-19:00 Korraldaja: Keskkonnaamet koostöös Haani Miihhi Nõvvukua ja Rõuge Kihelkonnakoguga, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Üritus on osalejatele tasuta, kuid vajalik etteregistreerumine: pille.saarnits@keskkonnaamet.ee, tel 5233848