Orjaku Linnutorni ekspositsiooni avamine

Autor:

Ave Huugen
Orjaku Vaatetorni uus ekspositsioon
Ave Huugen
Märksõnad

25. mail avati Orjaku Linnutorni uus ekspositsioon.

Vana valmis 2000. aastal ja oli aegunud. Nii algatas Palade Loodushariduskeskus Linnutorni taasavamise. Selleks sõlmiti koostöölepe üle-eelmisel aastal Pühalepa ja Käina osavalla vahel. Linnutorn on mõeldud nii turistidele kui ka loodusharidustöö korraldamiseks. Rahastajateks on LEADER programm ja Hiiumaa Vald. Ekspositsiooni koostas Tiit Leito.

Orjaku Linnutorn on Eestis teiste samalaadsete ehitiste hulgas ainulaadne, sest siin on vaatetorn seotud ekspositsioonihoonega üheks tervikuks.

Sellel kevadel avatakse siin uus väljapanek, mis tutvustab Käina lahe elustikku, eelkõige selle linnurikkust. Laht ja selle rannikualad on Eestis üks olulisemaid ränd- ja haudelindude elupaiku Matsalu rahvuspargi lahemaastike kõrval. Ala kuulub Käina lahe-Kassari maastikukaitseala koosseisu.

Ekspositsioon on avatud 25.05-20.08 K – P kell 11.00 – 18.00. Külastamine tasuta.

Vaateplatvorm ootab külastajaid aastaringselt!

Lisainfo: Palade Loodushariduskeskus (Karin Poola, e-post: paladelhk@gmail.com, telefon: 53 422 087)

Tiit Leito kõnet pidamas Orjaku Linnutorni uue ekspositsiooni avamisel.

Tiit Leito ekspositsiooni avamisel kõnet pidamas. Foto: Ave Huugen