Kontaktid

 

Karula rahvuspargiga seotud Keskkonnaameti töötajad

Looduskasutuse spetsialist

Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm)

Pille Saarnits, tel 786 8365, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee


Kultuuripärandi spetsialist

Kultuuripärandi koolitused

Lilian Freiberg, tel 517 2646, lilian.freiberg@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse spetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal

Kadri Kuusksalu, tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee


Kaitsekorralduse spetsialist

Liigikaitse, üksikobjektid, loodushoiutööd

Tarmo Evestus, tel 530 8511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee


Keskkonnateadlikkuse spetsialist

keskkonnaharidusprogrammid, koduleht, Tarupettäi, noored looduskaitsjad

Helen Kivisild, tel 525 1552, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu spetsialist

Kaitstavad ja majandusmetsad

Ain Pommer, tel 5346 5726, ain.pommer@keskkonnaamet.ee


Metsanduse juhtivspetsialist

Metsanduse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis

Tiina Jüris, tel 510 9316, tiina.juris@keskkonnaamet.ee


Kaitse planeerimise spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Kadri Kasuk, tel 56644509, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee


Jahinduse peaspetsialist

Jahinduse korraldamine

Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis

Märt Holtsmann, tel 513 8171,  mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee 

 

Karula rahvuspargiga seotud RMK töötajad:

 

Loodusvaht

Matkaradade hooldus, märgistamine, lõkkekohtade hooldus

Mati Urbanik, tel 529 0388, mati.urbanik@rmk.ee


Teabejuht

Karula rahvuspargi külastuskeskuse ja matkaradade info jagamine, külalismaja broneerimine

Merike Tsimmer, tel 511 0658, merike.tsimmer@rmk.ee


Külastusala juht

Tiia Ilmet, tel 511 9233, tiia.ilmet@rmk.ee


Teabepunkti töötaja

Karula rahvuspargi külastuskeskuse ja matkaradade info jagamine, külalismaja broneerimine

Tamaara Dräbtsinskaja, tel 7828350, tamaara.drabtsinskaja@rmk.ee