Külastajale

Peipsiveere looduskaitseala on loodud selleks, et hoida siinset loodust. Kaitsealale looduse tutvustamiseks on loodud Emajõe õpperada (3 km). See algab Kantsi kõrtsihoone juurest, teeb tiiru jõeäärsel lammil, tarnamättalisel sooheinamaal ning läbib sookaasiku. Õpperada jääb suures osas jõe suurvee mõjualasse ning on üleujutuste korral raskesti läbitav või läbimatu.  

Kaitseala oluliseks osaks on veeteed. Sõites endisest looduskeskusest mööda Emajõge Peipsi poole, on võimalik külastajal peatuda ka Koosa ja Otisaare varjualusega lõkkekohtades.

Foto: Aimar Rakko