Sündmused

26.06.2024 kell 17.00 toimub Palupõhja looduskoolis infopäev, kust tutvustatakse Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekti. Projekti tegevused puudutavad Alam-Pedja looduskaitseala Põltsamaa raba, Potaste ja Taressaare sihtkaitsevööndeid.

Tartu 2024 Loodusloovusfestivali raames tuuakse Alam-Pedja mööda veeteed Tartusse.

Uudised

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.