Uudised

Veebruari viimasel päeval, 29.02 kogunesid Endla LKA noored looduskaitsjad ühepäevasele talveseminarile. Hommikul alustasime eelmisel kokkusaamisel räägitu meenutamisega: kuidas me teame, milliseid loomi meil looduses elab, millisel viisi jätavad loomad jälgi?

Endla noored looduskaitsjad on oodatud talveseminarile neljapäeval, 29. veebruaril.

Noored loodushuvilised on Endla looduskeskusesse oodatud 24- 25. nov 2023.

Maailma Meteoroloogia Organisatsioon (WMO) tunnustab iga-aastaselt vähemalt 100-aasta tegutsemislooga ilmavaatlusjaamu. 2021 aastal valiti tunnustuse saajaks Tooma soojaama. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala paigaldas neljapäeval, 11.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Sündmused

Endla noored looduskaitsjad on oodatud talveseminarile neljapäeval, 29. veebruaril.

Noored loodushuvilised on Endla looduskeskusesse oodatud 24- 25. nov 2023. Toimub noore looduskaitsja sügisseminar.

22. juulil tasub Endla looduskaitseala rabamatkajatel arvestada, et looduskeskuse ümbruses ja Linajärve lõkke- ja ujumiskoha juures on tavapärasest rohkem külalisi. Looduskeskuse lähedal toimub OÜ Luureretkede korraldatav lastelaager ning ka ilmahuviliste kokkusaamine.

14.-17.augustil toimub Soomaa rahvuspargi ja Endla looduskaitseala ühine noore looduskaitsja Junior Ranger suvelaager Endla looduskaitsealal. Sel aastal sõidavad Soomaa rahvuspargi noored külla Endla looduskaitseale, kus õpivad tundma Endla looduskaitseala loodust ja eripära.