Uudised

Eelmise aasta lõpu seisuga said 120 kaitstavat ala omale kaitsekorralduskavad. Enamik neist olid nn lühikavad (kaitsekorralduskavade lühiversioonid) Natura 2000 võrgustiku aladele, millel seni kavad puudusid.

10. novembril algusega kell 10.30 toimub Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Tõramaal juubeliseminar „Vaba Eesti esimesed rahvuspargid“. Tänavu möödub 30 aastat Karula, Soomaa ja Vilsandi rahvusparkide loomisest.

Vabariigi Valitsus kinnitas viimased ülevaatamist ja uuendamist vajanud kaitsealade kaitse-eeskirjad. Sellega jõudis lõpule mitu aastat kestnud töö, mille käigus viidi kaitsealade kaitse-eeskirjad kooskõlla looduskaitseseadusega.

15. veebruaril jõustus pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise keeld märgaladel ja veekogude lähistel. Uued piirangualad on nähtavad Maa-Ameti kaardikihil.

Keskkonnaamet kinnitas 28. detsembri korraldusega kaitsekorralduskavad Valga maakonnas paiknevatele Riidaja ja Keisripalu looduskaitsealadele. Mõlema looduskaitseala eesmärgiks on kaitsta vana metsa.

Keskkonnaamet koostas kaitstavatele looduse üksikobjektidele uue kaitse-eeskirja selleks, et Eesti loodusväärtused säiliksid. Keskkonnaamet ootab ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule kuni 5. detsembrini.

Algatatud on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorra muutmine. Keskkonnaamet ootab huvigruppidelt kaitse-eeskirja eelnõule ettepanekuid selle aasta 6. novembrini. Avalik arutelu toimub 24. novembril Nõmme linnaosa valitsuse saalis.

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied  automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8.

Ehitussurve, iseäranis looduskaunitesse kohtadesse, üha kasvab. Viimasel kahel aastal on ehitustaotluste arv aastas suurenenud juba ligi veerandi võrra.

Sündmused