Uudised

Loodusturismi ettevõtjad on koos ekspertidega koostanud räätsaturismi hea tava, et vähendada looduses liikumise kahjulikku mõju soode pinnasele ja elustikule.

Jaanuari lõpust veebruari alguseni sai Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse eestvedamisel teoks festival Taliteed Emajõe-Suursoos. Peipsiveere looduskaitseala unustatud ja taasleitud taliteed said mitmeti tähelepanu Kantsis, Ahunapalus ja Varnjas.

Emajõe suudmealal Peipsiveere looduskaitsealal ootavad sind uued RMK lõkkekohad! Need peatuspaigad kannavad ilusaid kalanimesid: Ahvena, Angerja, Haugi, Särje ja Latika.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

24. mail tähistatakse üleeuroopalist kaitsealade päeva. Eesti kaitsealadel toimuvad sel päeval mitmed matkad ja programmid. Juhendajaiks on kaitsealadel tegevad giidid ning toitlustamise eest kannavad hoolt kohalikud toidutootjad.

Sündmused

Peipsiveere looduskaitsealal Emajõe Suursoos korraldatakse 21. jaanuarist 10. veebruarini 2024 Taliteede Festivali.