Kaitseala märkamiste ja vööndite kaart

Ootame kasutama Alam-Pedja logiraamatut https://goo.gl/17BqMs, et kaitsealaga seotud meeldivaid ja ebameeldivaid tähelepanekuid registreerida. Samal kaardil on näha ka Alam-Pedja kaitsealal olevad piiranguvööndid ja lühike info nende kohta.

Kaarti ja sellel olevat infot näeb niisama, kuid uue teate lisamine eeldab kahjuks Google-konto olemasolu või loomist. Seejärel saab vasakust paneelist valida „MUUDA“, mis teeb võimalikuks uue punkti panemise kaardile.

MÄRGATUD kiht võiks jääda niisama huvitavate (loodus-)vaatluste jaoks, a la siin kohtasin kümmet põtra, siin on ilus metsa-allikas, hea seenekoht jne;

MUREDesse võiks märkida maha jäetud prügi, uued maastikusõidukirajad, röövpüügi jne.

ETTEPANEKUD on koht, kuhu koondada mõtteid ja soove, mida kaaluda kaitse-eeskirja uuendamisel.

Kaardi lisakihid (kaitseala- ja vööndipiiride kiht) on veidi kohmakad ja kipuvad üsna lihtsasti paigast liikuma, sel juhul palun kasutage „võta tagasi“ (undo)  noolt, mis asub kohe otsingulahtri all vasakul. Lisakihte saab nende ees olevast kastist välja ja sisse lülitada. Kui kiht on välja lülitatud, siis seal olevat infot kaardil ei näe.

Oma vaatlused, mured või  märkused saab kaardile kanda otsingulahtri all asuva õhupalli-kujulise märgisega – lisa marker. Avanevasse aknasse tuleks kindlasti lisada võimalikult täpne selgitus ja vajadusel ka foto.

Head märkamist ja märgatu teistega jagamist!