Kontaktid

Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsa majandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt.

Haanja looduspargiga seotud töötajad Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja tn 17a, Võru)
Ametikoht Valdkond Vastuvõtuaeg Kontakt
Metsahoiu spetsialist Kaitsealused metsad Haanja looduspargis, metsateatised Neljapäeviti kl 09.00-12.00 13.00-16.00 Margit Avikson, tel 5686 7232, margit.avikson@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Eelneval kokkuleppel Pille Saarnits, tel 523 3848, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee

 

Teised Haanja looduspargiga seotud Keskkonnaameti töötajad
Ametikoht Valdkond Ees- ja perenimi Kontakt
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hooldamise korraldamine Kadri Kuusksalu tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse Tarmo Evestus tel 5308 8511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kerttu Elm tel 5689 3674, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee