Kohalikule

Kaitseala tähtsaimad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskirjaga kinnitatakse kaitseala erinevad vööndid ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Kõnnumaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

 

Kõnnumaa maastikukaitsealaga seotud ametnikud ja nende kontaktid


Looduskasutuse spetsialist Olavi Randver
tel 525 4935, olavi.randver@keskkonnaamet.ee
Kooskõlastab kaitsealal planeeritavad rahvaüritused, projekteerimis-tingimused, ehituslubade jm kooskõlastused


Metsahoiu spetsialist  Joosep Suitso
tel 5332 1674, joosep.suitso@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde spetsialist Liisu Aulik
tel 5692 4060, liisu.aulik@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde spetsialist Ilona Lepik
tel 520 1087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse juhtivspetsialist Meeli Kesküla
tel 5345 4246 , meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Kõnnumaa maastikukaitsealal oleva Loosalu-Paluküla matkaraja haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Küsimuste korral võta ühendust:
Loodusvaht Viljo Greim Tel 507 6814
Teabejuht Maarja Mirjam Rajasaar Tel 676 7842;  513 9955


 

Lingid:

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Kõnnumaa maastikukaitseala, Aela maastikukaitseala, Kuimetsa maastikukaitseala, Kõnnumaa ja Vahastu mõisa hoiuala, üksikobjekti Imsi järve ning Kädva, Kiigemäe ja Saunametsa metsise püsielupaiga (Kõnnumaa loodusala) kaitsekorralduskava 2020 - 2029

Loosalu-Paluküla loodusrada

Loosalu lõkkekoht

Looduskaitseseadus

Kõnnumaa maastikukaitseala Paluküla Hiiemäe majanduslik väärtus, magistritöö 2016 Kaisa Aadna, TalTech Tartu kolledž

Ajakirjandusest:

Kõnnumaa kaitse-eeskiri sai uueks, kuid erimeel kestab, 15. mai 2019

Raplamaa turvalisuse nõukogu seisukoht Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjade eelnõu kohta, 4. juuli 2018

Kehtna vald vaidlustas Paluküla looduskaitseliste piirangute karmistamise, 30. mai 2018