Kohalikule

Kaitseala kõige tähtsamad dokumendid on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskirjaga kinnitatakse kaitseala erinevad vööndid ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Kõnnumaa maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

 

Kõnnumaa maastikukaitsealaga seotud ametnikud ja nende kontaktid


Looduskasutuse spetsialist Olavi Randver
tel 38 48 685; 52 54 935, olavi.randver@keskkonnaamet.ee
Kooskõlastab kaitsealal planeeritavad rahvaüritused, projekteerimis-tingimused, ehituslubade jm kooskõlastused


Metsahoiuspetsialist  Tõnis Ruber
tel 5149148, tonis.ruber@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse vanemspetsialist  Kaie Kattai
tel 53001870, kaie.kattai@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde spetsialist Liisu Aulik
tel 569 240 60, liisu.aulik@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde spetsialist Ilona Lepik
tel 4724228; 5201087, ilona.lepik@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse juhtivspetsialist Kadri Hänni
tel 44 773 74; 52 774 19, kadri.hanni@keskkonnaamet.ee


Kõnnumaa maastikukaitsealal oleva Loosalu-Paluküla matkaraja haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Küsimuste korral võta ühendust:
Loodusvaht Viljo Greim Tel 507 6814
Teabejuht Maarja Mirjam Rajasaar Tel 676 7842;  513 9955


 

Olulised lingid:

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Kõnnumaa maastikukaitseala, Aela maastikukaitseala, Kuimetsa maastikukaitseala, Kõnnumaa ja Vahastu mõisa hoiuala, üksikobjekti Imsi järve ning Kädva, Kiigemäe ja Saunametsa metsise püsielupaiga (Kõnnumaa loodusala) kaitsekorralduskava 2020 - 2029

Loosalu-Paluküla loodusrada
Loosalu lõkkekoht

Looduskaitseseadus