Kaitsealast
  • Kõrvemaa maastikukaitseala ulatub Harju-, Järva- ja Lääne-Virumaale. Kõrvemaa maastikukaitsealal peamiseks eesmärgiks on kaitsta piirkonnale iseloomulikku maastikuilmet ja pinnavorme.
  • Osaliselt on see kaitse all olnud juba 1957. aastast, mil moodustati Aegviidu-Nelijärve maastikuline keeluala. 1971. aastal ala laiendati ning sellest sai Kõrvemaa riiklik maastikukaitseala. 
  • Kõrvemaa kõrgeim tipp on Mägede mõhnastikul asuv Valgehobusemägi (106,2 m).
  • Kaitseala piiridesse jääb 12 järve, neist suurim on Urbukse (4,6 ha) ning sügavaim Purgatsi järv (13 m).
  • Kaitsealal voolavast kuuest jõest suurim on Jägala jõgi, mis kogub siin vett oma lisajõgedest – need on Mustjõgi ja Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Leidub ka väiksemaid ojasid ja kraave.
  • Kaitsealal leidub esinduslikke allikate piirkondi, näiteks Aegviidu Siniallikad.
  • Kaitsealal on leitud kasvamas 23 liiki käpalisi. Rahvusvahelise tähtsusega alad on siin Kõrvemaa linnuala ning Kõrvemaa loodusala (Natura alad).
  • Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
Kaks mängivat tedrekukke
Tedremäng. Foto: Ingmar Muusikus