Külastajale

Põhja-Kõrvemaa maastikud on kujundatud viimase jääaja liustike poolt. See on suurte soode ja metsade, arvukate ja selgeveeliste ning sügavate järvedega ala, mis asub Harju maakonnas. Piirkond on läbi ajaloo olnud hõreda asustusega ja märgid inimtegevusest vähemärgatavad. Kaitseala loodusväärtuste tundmaõppimiseks on 3 infotahvlitega loodusrada ja peaaegu kogu kaitseala läbiv matkarada. Radade, samuti lõkkekohtade ja telkimisvõimaluste kohta saab hea ülevaate RMK veebilehelt  loodusega koos

Külastusvõimalused

Kaitsealal on kolm loodusrada ja üks matkarada.

Paukjärve loodusrada

Ringikujulise ja infotahvlitega varustatud raja pikkus on 5 km. Rada algab Kaksiksilla parkla juurest ning kulgeb läbi erinevate metsade, üle voorte ja läbi orgude. Raja äärde jäävad sügavad ja kaunid Kaasikjärv, Linajärv ja Ümarjärv (Konsuli järv). Paukjärve kõrval oosi harjal on 8,5 meetri kõrgune vaatetorn, kust avanevad imelised vaated orus asuvale Paukjärvele ja Kõnnu Suursoole. Edasi kulgeb rada  ümber Paukjärve ja taas läbi metsade Soodla jõeni.  Auto saab jätta Kaksiksilla parklasse.

Jussi loodusrada

Ringikujulise ja infotahvlitega varustatud raja pikkus on 8 km. Rada algab Koersilla parkla juurest, kuhu on võimalik jätta auto. Rada kulgeb üle omapärase Jussi kanarbikunõmme, mis on tekkinud Nõukogude armee poolt tekitatud põlengutest, ja ümber Jussi järvede (Linajärv, Kõverjärv, Pikkjärv, Suurjärv, Väinjärv). Viimase juurest pöördub rada tagasi, teele jääb veel Mustjärv.  

Uuejärve loodusrada

Ringikujulise ja infotahvlitega varustatud raja pikkus on 6 km. Rada algab Piibe mnt 32 km Uuejärve tee äärsest parklast. Rada kulgeb läbi erinevate metsatüüpide, läbib Laudissalu talukoha ning jõuab välja Laudissalu raba servas kõrguvale kitsale Vargamäe-Sillaotsa oosile. Tagasitee kulgeb vahelduvas mõhnamaastikus.

Järvi Pikkjärve-Aegviidu matkarada (27 km)

Matkarada algab Põhja-Kõrvemaa LKA Järvi Pikkjärve juurest ning kulgeb läbi vaheldusrikka Kõrvemaa looduse: Kõnnu Suursoo, oosid, mõhnad, kaunid Metstoa ja Jussi järved, erinevad metsakooslused. Matkarada lõpeb Aegviidu RMK puhkemaja juures.

Lõkke- ja telkimiskohad: