2003. aastal moodustati Puhtu-Laelatu looduskaitseala ja määrati sealne kaitsekord. Praegu kehtiv kaitse-eeskiri jõustus 26. oktoobril 2017 ning on leitav Riigi Teatajast.  

Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning neis keelatud ja lubatud tegevused. Lisaks koostatakse kaitsealade kohta rakenduslik tegevusplaan ehk kaitsekorralduskava. Puhtu-Laelatu looduskaitseala, sh Rame hoiuala, kaitsekorralduskava on koostatud aastateks 2018-2027.