Kaitsekord

Luitemaa looduskaitseala peamine kaitse-eesmärk on kaitsta Edela-Eesti ranniku- ja loodusmaastikku. 
Luitemaa looduskaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorrale:
17 sihtkaitsevööndiks (kogupindalaga 7482,6 ha);
2 piiranguvööndiks (kogupindalaga 3818,8 ha).
Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Kaitsekorralduslike tööde ja tegevuste aluseks on Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2017-2026.